PDF Skriv ut E-post

1567 - 2017 - Fredrikstad 450 år!

Under den nordiske sjuårskrigen satte svenskene fyr på den daværende byen Borg i 1567.
Dette var ikke første gangen og byens befolkning følte seg så utrygge at de søkte kongen om å flytte byen lenger ut mot kysten.
Ønsket ble oppfylt av daværende Kong Frederik II av Danmark-Norge, som besluttet å gjenreise byen 14 kilometer lenger ned langs Glomma, for å gjøre den lettere å forsvare angrep fra svenskene.
Borgs innbyggere vandret ned langs Glomma og grunnla den nye byen ved utløpet av elva.
I 1569 skiftet byen navn til Fredrikstad, som første by oppkalt etter en konge i Norge.
I 2017 inviteres Borgere av Fredrikstad og Sarpsborg til å vandre den samme veien igjen - for å løfte vår felles historie.


Kong Frederik IV's Tambourafdeling af 1704 vil ta deg med fra Borgarsyssel, Sarpsborg til Gamlebyen i Fredrikstad på folkevandring.
Da svenske styrker angrep Sarpsborg (Borg som det het den gang) i 1567 flyktet byen nedover elven Glomma og slo seg ned der Gamlebyen ligger i dag.
Det er lagt inn flere stopp på veien nedover elven. 
Bl.a Roald Amundsens Minde, Narnte, Nabbetorp og noe små pauser på veien.
Kanskje vi klarer og komme oss unna svenskene, eller møter de oss på veien nedover?
Kommer en av Kongene?
Og hva skjer underveis? 
Bli med på vandringen!

Sjekk oss ut på Facebook og Instagram!