1704 Kongen Kommer 

Vårt gatespill 1704 Kongen Kommer er lagt til Kongsten Fort 1. juni 2019

 Dette er et gate- og teaterspill hvor Kong Frederik Ivs Tambourafdeling med gjester gjenskaper Kong Frederik Ivs ankomst til Fredrikstad i 1704. Tambourafdelingen sammen med andre militærhistoriske foreninger, dansere, håndverkere og sivile deltar. Formålet med arrangementet er å gi publikum en opplevelse av en tidlig 1700-talls garnisonsby.

I 2019 har vi inngått en samarbeidsavtale med Østfoldmuseene Fredrikstad museum om å bringe liv til Kongsten Fort som ligger noen hundre meter øst for Gamlebyen. Kongsten Fort er et barokt anlegg som fortsatt var ganske nytt da Kong Frederik IV var på besøk. Det vites ikke om han faktisk var på fortet, men historien sier at han inspiserte soldatene og soldater fantes som kjent også på fortet.

Temaet for årets arrangement er at Kongsten Fort er beleiret og må forsvare seg. Arrangementet blir noe mindre enn tidligere år, men kvalitetsmessig vil det være helt på høyde med tidligere arrangementer.

Vi vil som vanlig hente Kongen på brygga i Gamlebyen, i år omtrent klokken 12, og paraden går gjennom Gamlebyen og opp til fortet.

Det legges opp til tre slag i år, ett før kongens ankomst og to med Kong Frederik IV som hærfører. Men spørsmålet er om han i det hele tatt lar seg affisere av svenskenes forsøk på å ta fortet? Kanskje føler han seg trygg inne i det befolkningen før kalte Svenskeskremme?

Tidspunktene for slagene er satt til omtrent 11:00, 13:30 og 14:45. Portene på fortet åpnes klokken 10:00 og stenges klokken 16:30. Det vil være aktiviteter for barna og kanskje får man en audiens hos selveste Kong Frederik IV om man har vært riktig flittig med oppgavene. Vi har hørt at han igjen har vært i skattekistene sine og hentet fram gullpenger til barna.

Bilder fra tidligere arrangementer.