Tambourafdelingen

Kong Frederik den IV’s Tambourafdeling af 1704

Tambourafdelingen ble stiftet i Februar 1997 og er en uavhengig forening som har som formål å skape et bilde av livet i Gamlebyen slik det kunne være på begynnelsen av 1700-tallet.
Vi har som målsetting å bidra til å befeste Fredrikstads posisjon som historisk festningsby i nasjonal og internasjonal sammenheng.

En militær og en sivil del

Den militære delen består av musketerer med flintlåsgevær og bajonetter, artilleri med munnladningskanoner og spill med tamburer (trommeslagere), fløyte (piber) og signalhorn. Vi planlegger også å opprette en grenadérgruppe. Spillets repertoar består i først rekke av militærhistorisk signalmusikk fra den tidsepoken vi representerer, men vi fremfører også seremoniell musikk, festmusikk og alminnelig, folkelig dansemusikk. Den militære delen har 3 fagkomiteer: våpenkomiteen, depotkomiteen og militær- og musikk-komiteen.
Den sivile delen består bl.a. av soldatkoner, soldatbarn og andre som er interessert i å spille sin rolle som 1700-talls Fredrikstadboer. Marketenterikomiteen under Hausfrau leder og organiserer arbeidet i sivildelen.

Rød Herregård Halden

Her kan man delta i aktiviteter som kjole- og draktsøm, broderi, matlaging, neverkurvfletting, skomakeri og barokkdans. Medlemmene kan gå inn i spennende roller som feltskjær, kokk, arkitekt, kulestøper, gledespike, legdekone, kokke, soldatbaderske, vaskekone, smed eller andre roller som måtte dukke opp av historiebøkene.

Foreningens organisering

Avdelingen ledes av et styre med 7 medlemmer og 2 varamedlemmer med fast møte- og talerett. Styret er avdelingens høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Avdelingen er inndelt i flere komiteer. Det er foruten de som er nevnt foran økonomikomiteen og markedsføringskomiteen. Husstyret i klubbhuset vårt, Den Fede Gaas”, sorterer under depotkomiteen.

 

I 2017 feiret Fredrikstad by 450-års jubileum!

Samme år markerte Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 sitt 20 års jubileum.