Levekår

Ting var litt annerledes før i tiden. Her er noen eksempler.

Det var hardt å leve på “vår” tid, dårlig med mat, stadig krig med Sverige og ofte store branner i byen.Rettsprotokollene er fulle av tvister mellom husstander, ofte for så lite som en pute.Folk fikk gjester og måtte låne puter og dyner av naboen.Da gjestene reiste hjem ble utstyret returnert, men da kunne det mangle en pute, og krangelen var igang.Det sies at det er spesielt to ting som har vært ille for Gamlebyen, det ene var da forsvaret rykket inn for over 300 år siden, det andre da de rykket ut igjen. Det å ha forsvaret så tett på befolkningen var ikke bare, bare.Det var ofte tvister vedrørende innkvartering av soldater i folks hjem, uthus og skjul.Tambour og piber gikk ofte rundt i byen og spilte forskjellinge signaler.