Vår CD

Tamburspilling er Gamel Tradisjon

CD-cover

På denne CD-en har vi gjort et utvalg av musikk, en blanding av folkemusikk og militærmusikk. Spillestilen er preget av instrumentet. På grunn av dimensjonene kreves en egen teknikk. Signaler og slottespillinger er preget av “åpne” virvler, underliggende barduntoner med melodiske markeringer, sterkt volum og dype basstoner i klangen av trommene. Spillestil og melodiføring er sammenlignet med hardingfelespill og har en naturlig plass i norsk folkemusikk. Lyden bærer flere hundre meter – opptil kilometervis når flere trommer er samlet. Under bruk i strid har de vært et kraftig virkemiddel som moralsk støtte for mannskapene. Vår CD er innspilt i bakgården til NRK Østfold i Gamlebyen. Vi valgte å spille ute på brostein og mellom murvegger for å få den rette klang og lyd.