Byen Vår

Eldre Historie

Byen ble grunnlagt av Kong Fredrik II den 12. september 1567, men er egentlig et resultat av at Sarpsborg viste seg å være et utsatt sted å bo. Sarpsborg ble grunnlagt av Olav den Hellige i 1016, men etter at svenskene brente byen i 1567, flyttet kongen byen ned hit til Glommas utløp og grunnla Gamlebyen. Festningsbyen ble bygget for å verne konge og innbyggere mot innpåslitne naboer fra øst og bestod av byen innenfor høye jordvoller, dype vollgraver og bymurer, Kongsten fort,  Isengran fort,  Cicignon fort, og fortene Huth og Akerøya lenger ute. Svenskene ble holdt på en viss avstand frem til 1814, da de erobret  Kråkerøy og Isengran ganske lett. Men fordi kommandanten i Gamlebyen overga seg fort, ble byen okkupert, men ikke ødelagt, og er i dag Nord-Europas best bevarte festningsby.
Fredrikstad-området har en lang historie, det har vært bosettinger her allerede i steinalderen for 4000 år siden. Langs Oldtidsveien, riksvei 110, kan vi se omtrent 3000 år gamle helleristninger, offerplasser og gravplasser fra bronsealderen. Tuneskipet er et av vikingskipene i Vikingskipmuseet i Oslo ble funnet i kommunedel Rolvsøy.
Den første lokale person som er omtalt i skriftlig materiale, er jarlen Alv Erlingsson, også kalt Mindre Alv, som holdt til på Isengran. Islandske skrifter forteller at han levde godt av å plyndre skip som gikk mellom Norge og Danmark. Han prøvde også å rane til seg gods og gull fra kongen i Oslo, han klarte det nesten… og led en svært pinefull død i 1285. Mindre Alvs borg er i dag en del av festningsanleggen.

Fredrikstads Industrihistorie

I 1860-årene begynte en mer liberal økonomisk politikk å gi resultater. Fredrikstad-distriktet var godt egnet til datidens industri og blomstret i noen tiår ved blant annet å produsere og eksportere planker og teglstein, derav Plankebyen. Det var i disse årene at bosetningen på vestsiden av Glomma vokste fram – og et lokalt lite Klondyke varte til begynnelsen av nittenhundretallet.

Plasseringen av byen har vist seg som et strategisk viktig både militært og økonomisk, spesielt så lenge transportveiene var til vanns. Begrepet “Plankebyen” oppsto i den tiden da Fredrikstad var en av landets viktigste eksporthavner for trelast, skurtømmer og plank, i knutepunktet mellom fløtningselva Glomma og trelastskutenes verdenshav.
Det moderne Fredrikstad har omtrent 80 977 innbyggere (1 januar 2018) fordelt på 290 km2  og er Norges 6 største by. Skjærgården består av over tusen store og små øyer med tusenvis av fritidshus. Om sommeren er det et yrende liv både i den gamle festningsbyen og langs bryggepromenaden i sentrum eller på en av de mange revyer som byen er kjent for.  Hver lørdag og søndag i sommerhalvåret er det et stort fri-marked på Kongens torg i Gamlebyen.

1704 Kongen Kommer!