Håndverk

Miltærkultur er Også Håndverk

1700-tallet – og Tambourafdelingens samtid – er lenge før den industrielle revolusjon, med sine fabrikker, transportbånd og bruk av fossekraft til annet enn oppgangsager og kverner. Alt som kunne kjøpes var resultatet av andres håndverk. Hele armeen var avhengig av et kolossalt støtteapparat av håndverkere, grovsmeder, våpensmeder, instrumentmakere, snekkere, vognmakere, hjulmakere, lagger, bøkkere, gjørtlere med mer. I tillegg kommer alle de sivile som skulle sørge for at soldatene fikk mat. Det var bønder, fiskere, møllere, bakere, slaktere, pølsemakere, kokker og så videre.

Barokken rommer fantastiske opplevelsesmuligheter for deltakerne. Begynnelsen av 1700-tallet er på slutten av barokken, i tillegg er Norge og Fredrikstad i ytterkant av de store motestrømningene. En havneby som Fredrikstad er ikke upåvirket av handelsvarer som kommer både fra Kina og Østen via andre europeiske land, Vi fikk også impulser fra England, Flandern (Holland/Belgia) og ikke minst barokkens høyborg Frankrike og Ludvig XIV. Den franske kongens bruk av håndverk som maleri, treskjæring, skulpturer og våpen er legendarisk så vel som mat og prakt. Hoffet rundt Kong Ludvig XIV gjennomførte store mat-orgier i Versailles der rettene bungnet under kandellabre og krystallkroner i speilsalen, der man også kunne se de utrolige draktene og lytte til Lullis, Bachs, Monteverdi, og Händels musikk. Dans og Milleiéres og Holbergs teaterstykker viser også i bunn og grunn håndverk.

Kunstbegrepet var ikke “oppfunnet” enda! Også i felten var mat-oppbudet voldsomt med inntil 36 retter servert i generalenes telt-leir! De såkalt vanlige soldater og sivile hadde også sin kultur og håndverk i mattradisjoner og klesdrakter, oppførsel og sedvaner til høytid og hverdag. Når håndverkerne var i virksomhet var de avhengig av dagslys, og fulgte derfor solens gang når de skulle arbeide – tidlig opp og avslutte før solen gikk ned. I motsetning til i dag var nok et hovedmoment for all håndverk og produksjon at alle deler av dyr, og innhøsting skulle brukes til noe fra den ytterste huden til sko, støvler og vesker til ferskt,
saltet og røkt kjøtt helt inn til lim kokt på horn og beingrinder av slaktene brukt til bokbinding og møbelstrekking. Alt skulle anvendes. Alt var håndverk.

Tambourafdelingen ønsker å knytte kontakt med mennesker som har noen av disse yrkene og håndverkene som interesse. Hver vår (den siste helgen i mai) gjenskaper vi Kong Frederik IVs ankomst til Fredrikstad. Vi gjør det etter beste evne slik vi tror det kan ha vært i 1704. Disse dagene vil vi gjerne vise så mange tidstypiske håndverk som mulig, ha salgsboder med artikler som er ferdiglaget der publikum kan vandre inn i 1700-tallsmarkedet og se håndverkerne i aksjon, kjenne lukten av maten, kjøpe, selge og oppleve livet innenfor vollene i festningsbyen under kongens besøk.

Sivilavdelingen har deltatt i kurs om forskjellige typer håndverk, alt fra klær og mat til neverbinding. Vi ønsker flere medlemmer til avdelingen som kan ta med seg håndverket sitt, vise det til de andre og demonstrere det når vi er i leir, på oppvisninger eller bare når Kong Frederik IV kommer til byen i mai.

1704 Kongen Kommer!