Om avdelingen

Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704

Tambourafdelingen ble stiftet i Februar 1997, og er en uavhengig forening som har som formål å skape et bilde av livet i Gamlebyen slik det kunne ha vært på begynnelsen av 1700-tallet.

Vi har som målsetting å bidra til å befeste Fredrikstads posisjon som historisk festningsby i nasjonal og internasjonal sammenheng.

En militær og en sivil del

Den militære delen består av musketerer, artilleri og spill med tamburer, pibere og signalhorn. Spillets repertoar består i først rekke av militærhistorisk signalmusikk fra den tidsepoken vi representerer, men vi fremfører også seremoniell musikk, festmusikk og alminnelig, folkelig dansemusikk. Den militære delen har 3 fagkomiteer: våpenkomiteen, depotkomiteen og militær- og musikk-komiteen.

 

Den sivile delen består av en gruppe personer som ønsker å spille sin rolle som 1700-tallets innbygger i Fredrikstad. Marketenterikomiteen under Hausfrau leder og organiserer arbeidet i sivildelen. Medlemmene kan gå inn i spennende roller som feltskjær, kokk, arkitekt, kulestøper, gledespike, legdekone, kokke, soldatbaderske, vaskekone, smed eller andre roller som måtte dukke opp av historiebøkene.

Avdelingens organisering

Avdelingen ledes av et styre med 7 medlemmer og 2 varamedlemmer med fast møte- og talerett. Styret er avdelingens høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Avdelingen er inndelt i flere komiteer. Det er foruten de som er nevnt foran økonomi-, marked og sponsor-, depot- og en webkomité.

Her kan du finne formålsparagrafene for organisasjonen vår.

Årlig arrangerer vi et arrangement hvor du kan delta og oppleve Kong Frederik IVs ankomst til Fredrikstad i 1704 i spillet som heter 1704 Kongen Kommer!

Her kan du lese mer om den militære historien og historien om de forskjellige gruppene våre 

Her er en liten liste over våre samarbeidspartnere. Dette er organisasjoner vi er medlem i, organisasjoner som vi direkte samarbeider med om både oppdrag, utstyr og lokasjoner.

I 2017 feiret Fredrikstad by 450-års jubileum​

I den anledning arrangerte vi en vandring fra Sarpsborg til Fredrikstad som bar navnet Fra Gamleby til Gamleby. Det var en strabasiøs tur, men vi fikk servert mat og drikke på flere stopp underveis og det hele ble en fin opplevelse.

Samme år markerte Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 sitt 20 årsjubileum

Dette ble feiret med festivitas i Tøihussalen 4. november med innbudte venner fra fjern og nær. Det ble servert god mat fra Majoren i Gamlebyen og vi feiret oss selv ut i de små timer.

Styret og kontaktpersoner

Svein Arne Jervell Hansen

Styreleder

Guro Allum Lund

Nestleder i Styret

Lena Vollan Karlsen

Sekretær i Styret

Arild Opsahl

Zahlmeister/Økonomiansvarlig i Styret

Elise Grøseth Olsen

Styremedlem/Hausfrau

Carl Henrik Amundsen

Styremedlem/Oberoffizier

Tor Ulsnæs

Profoss/Våpenkomiteen
482 95 454

Øistein Kristiansen

Regimentstambour

Terje Markussen

Styremedlem/Quartermeister/Utleieansvarlig
450 37 393

Vil du booke oss til ett oppdrag?