Musikk

If you want to read about our music on the English page, press this button

Musikk i den Dansk – Norske armé

Musikken som spilles er så korrekt i samtid som mulig – fra 1600-tallet til tidlig 1900-tallet. Militærmusikken er hovedsaklig fra Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i København sitt notemateriell. Regimentstambourer og -pibere lærte signaler og marsjer hos Livgarden i København, og lærte dem videre til militærmusikerne i kompaniene. Slik ble det opprinnelig utført – før Norges union med Sverige i 1814. Tambourafdelingen tok i 1996 opp en militærmusikktradisjon som hadde vært død i nesten 200 år.

De tradisjonelle instrumentene for infanteriet var trommer og fløyter (tambourtrommer og pibere). Artilleriet og kavalleriet brukte trommer, pauker og signalhorn. Flere av tromme – og pibesignalene har en selvstendig funksjon, eksempel på det er Revelje, Vergatterung (samlingssignal) og Tappenstrek som er forståelige uten at soldaten hører kommandoen som ledsager dem. Piberen spilte sammen med tambouren under marsj, signaler og under seremonier som avhenting av avdelingsfanen og flaggheis. Lyden av trommene bærer flere hundre meter – opptil kilometervis når de er samlet. Under bruk i strid har de, sammen med piberen, vært et kraftig virkemiddel som moralsk støtte for mannskapene.

Tambourspilling er en gammel tradisjon

Spillestilen er preget av instrumentet. På grunn av dimensjonene av trommen kreves det en egen spilleteknikk. Signaler og slåttespilling er preget av “åpne” virvler, underliggende borduntoner med melodiske markeringer, strekt volum og dype basstoner i klangen fra trommene. Spillestil og melodiføring er sammenlignet med hardingfelespill og har en naturlig plass i norsk folkemusikk. Folkemusikken vår er blant annet representert ved Trommeslåtter samlet av Johannes Sundvor (1871-1941) som i årene 1915-1935 reiste rundt på Vestlandet og samlet disse trommeslåttene som senere ble bearbeidet og utgitt av Carl Haakon Waadeland i noteboken Trommeslåtter – en trommeslagers skattekiste (Tima Forlag 1991).

Regimentstambouren har i en årrekke drevet forskning i historisk trommespill og har i den sammenhengen kommet over musikk som avdelingen bruker. Tambourafdelingen samarbeider med andre musikkhistoriske avdelinger som Stavern Forts Tambourer og Fladstrands Tambourer i Fredrikshavn (Danmark). Vi utveksler musikk når vi møtes på våre felles musikkseminarer. Vi spiller også musikk av nyere dato, men fremførelsen er på den tradisjonelle måten. Vi har fått arrangert musikk til vår besetning av musiker, dirigent og arrangør Geir Holm. Vi spiller også musikk som tidligere paukist i Operaen i Göteborg og forsker i historisk trommespill Bjørn Bang, har skrevet til oss og andre musikere. Tambouravfdelingen har siden starten i 1996 brukt instruktører som: Rune Martinsen, Rune Halvorsen, Birger Mistereggen og Bjørn Bang (Tambourer), Hans Olav Gorset (Piber), Arne Kvalø (Signalhorn) og Geir Holm (samlet musikk).

All musikken vår kan du finne på enten Spotify eller Youtube. Du kan følge disse linkene for å lytte på musikken.

CD1 booklet – Med musikk gjennom historien! Vol. I 1999

CD 2 booklet – Med musikk gjennom historien! Vol. II 2009

Se booklet nedenfor eller last ned PDF: her

KFT-CD-II-_low_2

CD 3 booklet – Med musikk gjennom historien! Vol. III 2019

Se booklet nedenfor eller last ned PDF: her

TambCD_2019_v3-CD3

CD4 booklet – Med musikk gjennom historien! Vol. IV 2029

1704 Kongen Kommer!
24.-26. Mai 2024