Samarbeidspartnere

Her er en liten liste over våre samarbeidspartnere, samt organisasjoner vi er medlem i.

Fredrikstad Museum

Det unike Tøihuset i Gamlebyen var ved åpningen i 1775 landets største bygning. Denne militære lagerbygningen ble plassert der byens torg og sentrum en gang lå. Mange spennende historier og liv har utspilt seg her fra 1567 og fram til i dag, og museet er stolt av å kunne bruke stedet til å fortelle byens historie.

Visit Fredrikstad og Hvaler

Visit Fredrikstad og Hvaler AS ble etablert i 2003 som kommunenes offisielle destinasjonsselskap. Aksjeselskapet Visit Fredrikstad og Hvaler er eid av hhv Fredrikstad kommune, Hvaler Kommune, handelsnæringen i Fredrikstad sentrum og de største reiselivsaktørene i Fredrikstad.

Fredrikstad Kommune

Fredrikstad kommune er en kommune i Viken fylke. Kommunen ligger omkring munningen og det nedre løpet av elva Glomma. Kommunen omfatter også området langs østbredden av Oslofjorden med øyene utenfor, og øyene utenfor munningen av Glomma. Kommunen grenser til Råde kommune i nordvest, til Sarpsborg kommune i øst og nordøst og til Hvaler kommune i sør.

Østfoldmuseene

Østfoldmuseenes administrasjon Stiftelsen Østfoldmuseene ble stiftet den 8. desember 2009 med etableringsstart 1. januar 2010.

 

Stiftelsen er stiftet av: Østfold fylkeskommune Moss kommune Stiftelsen Fredrikstad Museum Stiftelsen Halden historiske Samlinger Stiftelsen Borgarsyssel Museum Stiftelsen Folkenborg Museum Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum Hvaler kulturvernforening

Hvaler kommune

Hvaler er en øykommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den ligger ytterst i Oslofjorden, på østsiden av fjorden, syd for Fredrikstad. Kommunen består av 833 øyer, holmer og skjær over 20 m². Største tettsted er kommunesenteret Skjærhalden, som ligger på Kirkøy. Fra Skjærhalden til Fredrikstad er det ca. 28 km. Kommunen passerte 4517 innbyggere i 2017. 

NMF – Norges Musikkorps forbund

Norges Musikkorps Forbund jobber for korpsene i Norge og vil legge til rette for at hvert enkelt korps skal styrkes. Det skjer gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps. Det blir særlig jobbet innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår.

NSU – Nordisk Svartkruttunion

Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet.  Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende byggene i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. 

Ønsker du å bli en samarbeidspartner med oss? Ta kontakt med styret så lager vi en avtale!