Klær

Vi i Tambourafdelingn prøver å gjenskape den klesstilen som var den gang på tidlig 1700.

Det er vanskelig å finne dokumentasjon som kan verifiseres til denne tidsepoken.

Derfor har vi delt opp sivilafdelingen, eller rettere sagt marketenteriet, i grupper som da arbeider med blant annet dette temaet.

1704 Kongen Kommer!