Piberen

Piberen, eller fløytespilleren, har vært en viktig Signalgiver sammen med Tambouren helt siden 1500-tallet. Piberen var ved de fleste tilfeller innrullert som Musketer og var da oppsatt med Flintlåsgevær, Bajonett, Krutthorn, Kulepung, Kårde og Pibefutterale med fløytene i .
At Piberen var innrullert som Musketer kan da være årsaken til at man sjelden påtreffer Piberen i innrulleringsrullene. Men man vet at ved hvert compagni skulle det være 1 – 2 Pibere og 1 – 2 Tambourer i spillet.

Hva spilte Piberen? Han spilte i hovedsak signaler som Vergadderung (samlingssignal), Tappenstreg (ro signal) og under oppmarsjer spilte han stort sett fritt bare han holdt seg til trommas rytme. Men man vet at det ble spilt noen faste marsjer, og da særlig til Parader. Disse marsjene kom som regel fra Den Kongelige Livgarde i København Danmark. Siden man på 1700-tallet ikke brukte noter til disse marsjer og signaler, måtte en Regimentspiber eller Mesterpiber reise til Danmark sammen med Regimentstambouren for å lære de siste signaler og marsjer. Rgimentspiber eller Mesterpiber påtreffes også sjelden i innrulleringen, så hvordan Piberne våre lærte disse marsjer og signaler er vanskelig å si. En av grunnene kunne være at Piberen hadde meldt sine tjenester i den Danske Hær som kriget nedover i Europa og da fikk impulser der ifra og tok dette med seg hjem.

Fløyta  som Piberen brukte var en tverrfløyte som kom til Europa på 1100-tallet, som et resultat av kontakten med Det Bysantiske riket. I Asia hadde dette lenge vært et populært instrument. Den Europeiske tverrfløyta som på 1500-tallet ble svært vanlig blant Landsknektene, ofte kalt ”Sveitserfløyte” var en liten fløyte med sylindrisk boring og 6 fingerhull, mest sannsynlig stemt i D. Mot slutten av 1700-tallet mener man at det ble brukt 2 militærfløyter, den andre var da stemt i G.  Denne lille tverrfløyta holdt seg i bruk i Europeisk militærmusikk til den ble erstattet med Piccolofløyta på 1800-tallet.

I Sture Olsson sitt musikkleksikon ”Kroumata” står det følgende om Piben:                                                                                                           Marsjfløyta også kaldt trommefløyte, ”Trumfløjt”.
En liten fløyte som spilles sammen med ”Trumma”.
Tromma, Tambouren. Før ble det brukt tverrfløyte
Uten klaffer, nå bruker man Piccolofløyte.

Etter opprettelsen av unionen med Sverige i 1814 ble det den 3 juli 1817 vedtatt en ny Hærordning som skulle inndele landet i fem Brigader. Ved hver brigade skulle det opprettes et ”Bataljonsmusikkorps” (nå ”Divisjonsmusikken”) og det var denne Hærordningen som innførte musikerbetegnelsen ”Janitsjar”. Dette innebar at Piberen og Tambouren ble lavere prioritert enn tidligere. Selv om de hadde sine plasser ved Kompagniene, fikk militærmusikken gradvis endret sin funksjon fra signalmusikk til konsertmusikk. Piberen og Tambouren var signalister, mens Hoboistene i musikkorpsene var konsertmusikere. Dette utviklet seg jo nærmere vår tid vi kommer, og resultatet ble at Piberne og Tambourene forsvant helt.

1704 Kongen Kommer!