Livet i en garnisonsby

Livet i Fredrikstad var hardt på begynnelsen av 1700-tallet. Det var mangel på mat, stadig kriger med Sverige og flere store branner herjet byen. Rettsprotokollene er fulle av tvister mellom husstander, ofte for så lite som en pute, folk som fikk gjester måtte låne puter og dyner av naboen. Da gjestene reiste hjem ble utstyret returnert, men om det mangle en pute var krangelen igang. Det sies at det er spesielt to ting som har vært ille for Gamlebyen, det ene var da forsvaret rykket inn for over 350 år siden, det andre da de rykket ut igjen (men det var lenge etter “vår” tid). Det å ha soldatene så tett på befolkningen var ikke nok ikke bare enkelt. Ofte ble det tvister vedrørende innkvartering av soldater i folks hjem, uthus og skjul. Tambour og piber gikk ofte rundt i byen og spilte forskjellinge signaler.

1704 Kongen Kommer!