Signalhorn – Dragoner

Trompetkunsten er stor, og på 1400-tallet var Trompetere så ansett at de opprinnelig kun fantes ved Fyrstehoffene, der de ble brukt som diplomatiske utsendinger. De var organisert i et Europeisk LAUG – ZUNFT som var beskyttet av Kurfyrsten av Sachsen. Disse Hofftrompetere visste å påberope seg, de hadde –som adelen- rett til å bære fjær i hatten og det hersket et ubrytelig samhold i mellom dem. I Norge finnes Naturtrompeten- eller Signalhornet belagt fra og med andre halvpart av 1500-tallet, men den har trolig vært kjent her tidligere. Den fikk sin form på 1400-tallet og i den form fremstod Trompeten til slutten av 1700-tallet. Det er først og fremst som et Militærinstrument denne Trompeten omtales.

Ved opptog red alltid Trompetblåserne høyt til hest i spissen, sammen med Paukeslageren. Innen Militærmusikken var Trompeten knyttet til Kavaleriet, ikke bare for å blåse signaler, men like mye for å opprettholde kampmoralen. Også for byens borgere var Trompeten et viktig instrument. Stadstrompetere blåste varselsignaler fra tårnene i byen, senere også koraler på Helligdagene. Det er uvisst om Fredrikstad hadde slike Stadstrompetere.
I Kong Christian IV`s Krigsartikkel fra 1625 kommer det frem at Signalhornisten og Tambouren var vanlig som signalister. Daglig ble det spilt signaler som ikke bare militært personell måtte rette seg etter, men også den sivile befolkningen. Det ble spilt signaler som ga beskjed om at byporten ble åpnet eller lukket, dette måtte sivilistene også følge med på.

Våre Signalhorn er av den lange typen med et lite ”charl-stykke”, et typisk 1700-talls barokk instrument type: Tambour Fanfare 600 som er stemt i E-ss. Disse har vi 6 stk av. Banner og banderole har vi ikke fått på plass enda, men det arbeides med utseende av disse. Våre Signalhornisters- eller Trompetisters mundering består i hovedsak av den samme uniformen i snittet som resten av avdelingen. Men våpenkjolen, vesten og buksen har de motsatte fargene, det vil si at våpenkjolen er mellomblå og ermeoppslagene, vesten og buksen er grå/hvite. Denne farge sammensetningen viser at Signalhornistene tilhører en annen våpengren, de er Dragoner! Og de har en annen lang type Kårde. Det er ikke historisk ”korrekt” for en Infanteriavdeling å ha Trompetister, de tilhører Kavaleriet  som signalister, men vår forklaring på dette er at avdelingens Trompetister er Dragoner uten hester. Som Dragoner er de ”Infanterister” til hest, og kan da opptre sammen med resten av avdelingen. Da i samspill med Tambourene til signal og marsj spilling og til Fanfarer med Paukeslageren.

Musikken vi spiller er i hovedsak gamle signaler, fanfarer og marsjer som vi har fått tilsendt fra Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i København Danmark. Vi spiller også signaler, fanfarer og marsjer som vi har kommet over under søken etter gammel militærmusikk. Nyere musikk spiller vi også, eksempel på det er Parademarsj, Bønnsignal, Østfold Regiments Marsj og andre signal av nyere dato, men spilt på den gamle måten. Vi må her ta med at vi er av de få sivilister som har spilt Parademarsj på Slottsplassen, og det under Kronprinsbryllupet i august 2001!

Disse lange barokk trompetene mistet sin betydning mot slutten av 1700-tallet, her i Norge var det innføringen av JÆGERHORN i 1788 som erstattet disse Signalhorn/Trompetere også til dels Tambourene.

1704 Kongen Kommer!