Militærafdelingen

De Stridende Soldatene

I denne delen av kompaniet har vi fotsoldaten eller musketeren som det heter. Disse driver med drill og eksersis med flintlåsgevær. Det er disse som skyter salutt i gater og på torg, i linjeformasjoner under slag eller på skytterbanen med runde blykuler som har en diameter på ca. 19 millimeter.

Disse står for kraftige salutter når 16 musketerer skyter samtidig og er synbare igjen med de fine uniformene sine etter at kruttrøyken har lagt seg. De som bråker mest er artilleriet. Det blir kjempesmell og et godt trykk når kompaniets 9 punds kanon fyrer av et halvkilo svartkrutt i ett smell, eller skal vi kanskje kalle det en eksplosjon hvor magen løfter seg noen centimeter.

Etter et slikt skudd skulle en nesten tro at vi hadde røyklagt distriktet. Den minst stridende, men den som har mest blod på hendene er kompaniets feltskjærer eller bartskjærer som legene kalles på 1700-tallet. Feltskjæreren har etter vært bygd seg opp en god samling av gammelt legeutstyr.

Litt av våre soldater. (Foto. Mathias Johnsen)
1704 Kongen Kommer!