Fredrikstad

Fakta om Fredrikstad By

Fredrikstad ligger ved utløpet av Norges lengste elv, Glomma. Byen har et areal på ca 290 kvadratkilometer og er med sine 80.977 innbyggere (1. januar 2018) Norges 6. største by. Over tusen store og små øyer danner en variert og spennende skjærgård med masser av muligheter for friluftsliv, bading, båtliv, fisking m.m.

Elva og sjøen var i århundrer den viktigste transportveien, og byen ble derfor strategisk viktig både militært og økonomisk.

Begrepet “Plankebyen” oppsto i den tiden da Fredrikstad var en viktig eksporthavn for trelast med Glomma som landets viktigste fløtingselv. Trelastskutene fra Fredrikstad seilte fram over verdenshavene.

Festningsbyen Fredrikstad er Nord-Europas bevarte i sitt slag og består bl.a. en rekke bygninger og befestningsverker som vokste fram på fra 1650-tallet fram til tidlig 1700-tall. Flottere kulisser for Kong Frederik IV’s Tambourafdelings militære og musikalske aktiviteter kan ingen tenke seg.

1704 Kongen Kommer!