Musikkafdelingen

Musikken – Spillet

Musikken, eller spillet som vi i Tambouravdelingen sier, består av 6 Tambourer (Trommeslagere), 4 Pibere (Fløytespillere) og 6 Signalhornister (Trompetblåsere).
Vi har også begynt å arbeide med Paukespill og i fremtiden ønsker vi også å bruke Skalmeier.

Instrumentene vi bruker er så langt det lar seg gjøre, kopier av instrumenter fra 1700-tallet.
Våre trommer er tro kopier av en tromme fra Forsvarsmuseet på Akershus Festning i Oslo. De er laget av Instrument Service, Brødrene Olsen fra Hurdalen. De har også laget våre trommestikker og Piberenes tilbehør. Våre Signalhorn er E-ss horn Barokk, Tambour Fanfare bestilt fra Tyskland. Våre lær og tøy varer er laget av medlemmer i avdelingen og håndverkere i Gamlebyen.

Musikken vi spiller består i hovedsak av gamle signaler, marsjer og fanfarer som ikke har blitt spilt på ca 250 år, med unntak av Den Kongelige Livgardes Tambourkorps i Danmark. Det er de vi nærmest kan sammenlignes med når det gjelder spillet. Det er også de vi har fått hjelp av i form av notematriell, som ble tilsendt oss i start fasen. Vi retter herved en stor takk til dem!

En annen musikkdel vi arbeider med er Trommeslåtter, som er en gammel norsk trommetradisjon som i hovedsak kommer fra Vestlandet. Slåtter forbinder de fleste med Feler fordi Felespillere har tatt med seg denne folkemusikktradisjonen videre mens trommeslagerens spilleteknikk var i ferd med å dø helt ut. Johannes Sundvor`s samlinger av trommeslåtter fra begynnelsen av 1900-tallet var kanskje hovedgrunnen til at trommeslått-tradisjonen lever videre.

Vi spiller også nyere musikk, men prøver å beholde den gamle spilleteknikken. Vår verson av Bruremarsj av Førde er et eksempel på det. Denne er arrangert av Piber Svein Arne J. Hansen og Regimentstambour Øistein Kristiansen. Et annet eksempel er Østfold Regiments Marsj som er skrevet til en Byoperette i Fredrikstad på begynnelsen av 1900-tallet. Marsjen fikk vi av den siste Kommandanten i Fredrikstad Oberst Dag Strømseter, som ville at vi skulle bruke den passende anledninger. Vi fikk den arrangert til vårt spill av Geir Holm fra Divisjonsmusikken i Halden, som også har arrangert/ renskrevet andre marsjer og signaler som vi har kommet over i søken etter militærmusikk fra begynnelsen av 1700-tallet.

Vi har også med sanger på 3 av våre marsjer. Vår eminente fanebærer Fenrik Geir Urdal har skrevet tekst til melodien Rits Rats som heter ”Tambourenes feltmarsj”, denne blir ofte brukt på Parade og ved festlige anledninger. Den andre er en hyllest til vår felles helt med Danmark, Tordenskiold ”Tordenskiolds Marsj”. Den tredje er nevnte ”Østfold Regiments Marsj”.

Instruktører vi har brukt:

  • Rune Martinsen fra Musikkhøgskolen og Operaen i Oslo. Tambourer.
  • Birger Mistereggen fra Kringkastningsorkesteret og forsker i historisk trommespill. Tambourer.
  • Rune Halvorsen fra Divisjonsmusikken i Halden, nå i Kringkastingsorkesteret. Tambourer.
  • Arne Kvalø Orl.Kapt. NK musikk i Forsvaret. Signalhorn.
  • Hans Olav Gorset fra Norges Musikkhøgskole. Pibere.
  • Geir Holm Mus.Kapt. fra Divisjonsmusikken i Halden. Hele spillet.
  • Bjørn Bang fra Göteborgs Operaen og forsker i historisk trommespill. Tambourer.
1704 Kongen Kommer!