Våre CD’er

Tamburspilling er Gamel Tradisjon

Kong Frederik IVs Tambourafdeling av 1704 har gitt ut to CDer, volum I kom i 1999, volum II i 2009 og vi håper å ha volum III klar innen utgangen av 2019. På våre CDer har vi valgt en blanding av folkemusikk og militærmusikk. Spillestilen er preget av instrumentet. På grunn av instrumentenes dimensjoner kreves en egen spilleteknikk. Signaler og slottespillinger er preget av “åpne” virvler, underliggende barduntoner med melodiske markeringer, sterkt volum og dype basstoner i klangen av trommene. Spillestil og melodiføring er sammenlignet med hardingfelespill og har en naturlig plass i norsk folkemusikk. Lyden bærer flere hundre meter – opptil kilometervis når flere trommer er samlet. Under bruk i strid har de vært et kraftig virkemiddel som moralsk støtte for mannskapene. Vår CD er innspilt i bakgården til NRK Østfold i Gamlebyen. Vi valgte å spille ute på brostein og mellom murvegger for å få den rette klang og lyd.

1704 Kongen Kommer!